Lớp tuyên truyền về an toàn PCCC cho Cơ Sở & Gia Đình 2015

Vào ngày 30/05/2015, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Sài Gòn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận Bình Tân để tổ chức lớp tuyên truyền nhằm tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và hiểu biết về phòng cháy và chữa cháy trong toàn xã hội, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Thông qua chuyên đề “An toàn PCCC cho Cơ Sở & Gia Đình”, CBCNV đã trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về PCCC,  luật PCCC và cách sử dụng bếp ga hợp lý tại gia đình nhằm hạn chế gây ra các sự cố cháy nổ đáng tiếc.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi học:

G